Ting du bør vurdere når du skal velge regnskapsbyrå

Regnskapsbyråets tilbud av regnskapstjenester

Enhver leverandør av regnskapstjenester kan ta seg av din bedrifts løpende regnskapsføring. De aller fleste kan også utføre årsoppgjør, betalingsformidling, administrasjon av lønninger og fakturering. Hva byrået kan tilby ut over dette, vil variere fra regnskapsbyrå til regnskapsbyrå. Det vil ha sammenheng med byråets størrelse og hvilke spesifikke tjenester du som kunde har behov for å få utført. Det er viktig å definere og avklare spesielle krav og ønsker til hva du forventer at byrået skal levere i forkant av valget du foretar.

ØkonomiRingen i Elverum og Våler sine spesialfelt er:

  • Regnskap
  • Rådgivning
  • MVA
  • Skatter og avgifter
  • Lønn
  • Fakturering
  • Årsoppgjør / Ligningspapirer
  • Stiftelse / Registrering av firma
  • Bistand styrearbeid

Vårt tjenestetilbud er svært bredt og omfatter alt fra ordinær regnskapsføring med års avslutninger, lånesøknader og møte med banken, til analyse og gjennomgang av rutiner og rådgivning i personalhåndtering.

Har regnskapsbyrået relevant bransjekunnskap?

De aller fleste regnskapsbyråer tar oppdrag innen vidt forskjellige bransjer. I det store og hele er det liten grad av spesialisering innen regnskapsbransjen. Lover og regler innen regnskap, skatter og avgifter er i utgangspunktet generelle, men en del bransjer har særskilte regler å forholde seg til. Det er derfor av en viss betydning å ta stilling til hvor viktig det er at det regnskapsbyrået du velger har kjennskap og kunnskap til nettopp dine bransjeforhold. Det er sannsynligvis fordelaktig at byrået du vurderer å velge allerede er engasjert innenfor den samme bransjen. Det vil nemlig innbære at regnskapsbyråets eller regnskapsførerens bransjekunnskap og forståelse for din virksomhet vil være bedre.

Vi har Spesialkompetanse innen de aller fleste økonomiske fagfelt

ØkonomiRingen sin kundemasse strekker seg fra lokalt næringsliv til landbruk i distriktene. Vi yter spesialkompetanse innen de aller fleste økonomiske fagfelt. Etter å opprinnelig ha vært et regnskapskontor med spesielt fokus på landbruksregnskap er i dag nærmere 60% av kundemassen fra næringslivet forøvrig.

Størrelsen på regnskapsbyrået

Størrelsen på regnskapsbyrået sier noe om både kapasiteten og omfanget på forkjellige typer oppdrag de kan håndtere. Eksempelvis krever gjerne svært omfattende oppdrag en viss bemanning for å få jobben utført. I så måte er det nyttig for deg å vite at regnskapsbyrået er pålagt å gi beskjed om byrået har den nødvendige kompetanse og kapasitet til påta seg nettopp ditt oppdrag før dere sammen avgjør om et samarbeid skal inngås.

Geografi – et regnskapsbyrå nær deg?

Mange oppdragsgivere synes det er viktig at regnskapsbyrået befinner seg i en viss nærhet, gjerne i den samme regionen som de selv holder til. Det trenger slett ikke være slik, men tendensen er at regnskapsførere med nær geografisk tilknytning er vanlig. Samtidig er det en tendens at stadig mer arbeid utføres takket være teknologiske løsninger. I stadig flere bransjer er det slik at et samarbeid fungerer godt til tross for at regnskapsbyrået og oppdragsgiver holder til på forskjellige steder i Norge. En del regnskapsbyråer har også kontorer spredt over hele landet.

Kontorer i både Elverum og Våler

ØkonomiRingen har kontorer i både Elverum og Våler og vi har mange fornøyde kunder både i og utenfor Hedmark.

Viktig når du har valgt regnskapsbyrå

Når du har valgt et regnskapsbyrå som samarbeidspartner, er det lurt å bruke litt tid sammen med regnskapsbyrået eller regnskapsføreren – spesielt helt i startfasen – med sikte på å legge opp så gode systemer og rutiner som mulig for din regnskapsførsel. Du bør eksempelvis fokusere på å legge opp en god kontoplan, planlegge de rapportene du anser som hensiktsmessige og sette av litt tid til å sørge for at du er à jour med regnskapet. Når du gjør det, vet du at du har kontroll.

Kilder: bedin.no og narf.no