Selvangivelsen 2015

Innen utgangen av april skal selvangivelsen for lønnsmottakere og pensjonister leveres.

I år har skatteetaten meldt at de vil være ekstra oppmerksomme på boliginntekter. Utleie inntekter skal føres i et eget skjema som vedlegg til selvangivelsen. http://www.skatteetaten.no/no/person/selvangivelse/tema-og-fradrag/bolig/utleie/skatt-pa-utleie/

Gevinst på salg og leie av bolig er et tilbakevendende område der de ofte avdekker feil. Dersom disse inntektene ikke føres riktig risikerer man en tilleggsskatt på mellom 15 og 60 prosent. Vi oppfordrer folk til å besøke Skatteetatens nettsider på skatteetaten.no

Et annet område som har ekstra fokus fra skatteetaten sin side i år er reisefradrag. Sjekk reisefradragsveilederen her: http://www.skatteetaten.no/reisefradrag.  Er du pendler så gå inn på denne linken og sjekk at du registrerer riktig: http://www.skatteetaten.no/pendler.

Skatteetaten har en egen fradragsveileder. Det lønner seg å sjekke hvilke fradrag du kan spare penger på før du leverer selvangivelsen: http://www.skatteetaten.no/fradragsveileder.

Har du barn kan du spare tusenvis av kroner i fradrag ved å gå gjennom selvangivelsen. Det er lurt i å rette oppmerksomheten mot post 3.2, om du har barn.

Foreldrefradraget

Har du utgifter til pass av barn som er yngre enn 12 år i inntektsåret og/eller barn som er 12 år eller eldre som har særskilt behov for omsorg og pleie, kan du få fradrag for dette. Fradrag er begrenset til 25 000 kroner for ett barn og 15 000 kroner i tillegg for hvert barn utover det første. Det som blir meldt inn til skatteetaten er barnehage- og SFO utgifter.

– Disse utgiftene vil stå under foreldrefradraget i post 3.2.10. Foreldrefradraget for to barn er for eksempel 40 000 kroner. Står det færre utgifter oppført på foreldrefradraget, fyll på hvis mulig, står det 40 000 kroner der kan du gå videre, sier hun.

Barnepass

Betaler du barnevakt for å passe barna mens du er på jobb, studerer eller er på fest kan du trekke fra disse utgiftene. Du trenger ikke sende dokumentasjon, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis skatteetaten spør.

– Da må det lages en enkel kvittering der navnet og adressen på mottakeren fremgår i tillegg til beløpets størrelse. Hvis du bruker en barnepasser som ikke jobber som det kan du betale opptil 6000 kroner i året hvitt. Du kan betale mer, men da må beløpet rapporteres på mottakeren av beløpet.

Levering av barnet når det er omvei til jobben

Du kan få fradrag for kjøring til barnehage, SFO eller dagmamma hvis kjøringen gjør at det blir enomvei til jobben. Det er kostnadene til den ekstra kjøringen som gir rett til fradrag. Det gis fradrag med 1,50 kroner per kilometer eller faktiske kostnader ved bruk av kollektiv transportmiddel.

Idrettsfritidsordning

Du kan få fradrag for kostnader til fritidsordninger for barn i regi av klubber og foreninger som driver aktiviteter innenfor eget interessefelt. Dette kan f.eks. være aktiviteter innenfor idrett, teater, korpsmusikk, barnekor, kulturskole mv. Det er et vilkår at ordningen må være etablert som et alternativ til skolefritidsordning på barneskole, både med hensyn til tidsrom og regularitet. Dersom aktiviteten foregår i helg eller på kveldstid gis det ikke fradrag.

Det her var en liten veiledning med noen momenter til selvangivelsen.

Lykke til med årets utfylling og innlevering!