Ferie og feriepenger

Hvor mye du tjente i fjor er avgjørende for hvor mye du får i feriepenger i år.

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på ferie, og regulerer også retten til feriepenger.

Mange arbeidstakere får feriepengene utbetalt i juni. Det er ferieloven som regulerer når feriepengene skal utbetales, og som utgangspunkt er dette i forbindelse med siste vanlige lønningsdag før ferien. Reglene om tidspunkt for utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.
Feriepengene du fikk utbetalt i fjor, er ikke en del av beregningsgrunnlaget.

Feriepengene skal være minimum 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år har rett på minimum 12,5 prosent. Hvis arbeidsplassen din er bundet av en tariffavtale som gir fem ferieuker, eller det er nedfelt i din individuelle lønnsavtale, er imidlertid den ordinære satsen 12 prosent. For arbeidstakere over 60 år er satsen 14,3 prosent.

Har du fem uker ferie, vil du som regel ikke få utbetalt hele beløpet som står oppført som «feriepenger til utbetaling» på lønnsslippen. Dette er forvirrende, men har en logisk forklaring.

Når feriepengene utbetales i juni, holdes det igjen lønn for de ukene du skal ta ferie. Ettersom det ikke er fem uker i en måned, trekkes de ekstra dagene av feriepengene. Satsen for feriepenger er økt fra 10,2 til 12 prosent for å ivareta dette.

Dette gjelder deg som har fast månedslønn. Har du timelønn får du både lønn og feriepenger utbetalt.

Feriepengene utbetales uten skattetrekk. Det betyr ikke at feriepengene ikke er skattbar inntekt på linje med vanlig lønn. Det betyr bare at skattetrekket i praksis fordeles over de andre månedene i året.

Ny jobb – hva med ferie og feriepenger?

Du får ikke lønn under ferie det første året etter at du har skiftet jobb. Årsaken er at du ikke har opparbeidet feriepenger. Du har likevel rett på ferie.

Ferieloven gir deg som arbeidstaker rett til å jobbe i ferien hvis du ikke får feriepenger. Men dersom virksomheten du jobber i innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen bli pålagt å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid.

Hva med feriepengene dersom du ikke kan avvikle ferie?

Ferie som ikke er avviklet må overføres til året etter, og kan ikke tas ut i penger. Den eneste gyldige grunnen for å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet er dersom arbeidsforholdet opphører (Ferieloven § 11 tredje ledd).

Slutter du i jobben foretas det en sluttavregning av hva du har fått utbetalt, -brukte feriedager-, og hva du har krav på. Utbetalingen av feriepenger skal skje siste lønningsdag før du slutter. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne på det tidspunktet, kan beløpet utbetales sammen med det avsluttende lønnsoppgjøret. Andre tidspunkter kan avtales.

God ferie!