Økonomiringen inngår samarbeid

Daglig leder og eier av Økonomiringen, Tone Nyborg Isaksen, har kjøpt 25 % av aksjene i AB Utvikling As på Flisa. Det er avtalt at Tone skal overta ytterligere 25 % av aksjene i løpet av fem år. Det er Aud Christensen som har solgt sin andel til tone. Tone blir nå medeier og faglig ansvarlig. Bernt Hjelmervik som var med å starte AB utvikling i 2009 eier de resterende 50 % av aksjene.. Selskapene vil til sammen ha ca. 20 ansatte fordelt på kontorene i Elverum, Våler og Flisa.

Tone ser på eierskapet i AB utvikling som en utfordring og en mulighet for både AB utvikling AS og Økonomiringen AS til å levere et bredt spekter av tjenester til store og små kunder. Våre ansatte besitter et høyt og mangfoldig kunnskapsnivå, og vi kan levere regnskapstjenester og økonomisk rådgivning og bistand til de fleste bransjer.

 

 

.