Årsavslutning av regnskapet

I forbindelse med årsavslutning av regnskapet må det foretas en del vurderinger og pliktige rapporteringer. Vi utarbeider i nært samarbeid med kunden, årsoppgjør og sørger for at ligningspapirer og selvangivelsen blir utfylt i henhold til gjeldende regelverk. Herunder skatteberegning og eventuelt beregning av utbytte. Vi sørger for at alle lovpålagte skjemaer blir sendt til myndighetene innen de fastsatte frister. Vi kan også hjelpe til med å utarbeide årsberetning, noter og styre- og generalforsamlingsprotokoll.

  • Selvangivelse
  • Næringsoppgave med eventuelle vedlegg
  • Årsregnskap med noter 
  • Skatteberegning
  • Utbytteberegning