Hos oss har du tilgang på autoriserte styremedlemmer med mange års erfaring.

Det stilles stadig høyere krav til bedriftens ledelse, og styret. Det er viktig for bedriften, men også for deg som sitter i styret å vite hva som kreves. Hvor ofte skal det rapporteres på regnskap og økonomi? Har vi tilstrekkelig egenkapital?  Følges de langsiktige planene?

Vi bistår med å få ledelse og styret på rett spor. Hos oss har du tilgang på autoriserte styremedlemmer med mange års erfaring. Vi hører gjerne fra deg!