Back to All Events

Arbeidsgiveravgift og skattetrekk 2. termin - frist for betaling

Det blir det ikke sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkreveren.

Fra inntektsåret 2015 er terminoppgaven (RF-1037) erstattet av a-meldingen