Back to All Events

Aksjeoppgaven - frist for levering av oppgave for næringsdrivende

I midten av mars mottar alle aksjonærer oppgaven «Aksjeoppgaven». Denne gir en oversikt over dine aksjer i norske og utenlandske selskap registrert på Oslo Børs. Oppgaven inneholder også egenkapitalbevis i norske sparebanker.

«Aksjeoppgaven» skal hjelpe deg med å komme frem til riktige skattepliktige beløp, og bidra til at du får de fradragene du har krav på i dine aksjeinntekter.

Oppgaven skal bare leveres hvis det gjøres endringer i den. Husk at endringer i oppgaven kan føre til at du må gjøre endringer i selvangivelsen.