Back to All Events

Selvangivelse for næringsdrivende og selskap - frist for elektronisk levering

Alle som mottar selvangivelse for næringsdrivende må levere. Du må levere selvangivelsen innen 31. mai.

Som næringsdrivende skal du vanligvis sende inn næringsoppgave og personinntektsskjema som vedlegg til selvangivelsen.

Er du bokføringspliktig, skal du levere Næringsoppgave 1. I Altinn ligger denne klar for utfylling sammen med selvangivelsen.

Er du regnskapspliktig, skal du levere Næringsoppgave 2.
Som selvstendig næringsdrivende må du også levere personinntektsskjema.
Er du deltaker i deltakerliknet selskap o.l., trenger du ikke levere næringsoppgave eller personinntektsskjema, dersom dette er den eneste næringsvirksomheten din.