Back to All Events

Oppgjørsliste og utleggstrekk - frist for levering og betaling

Oppgjør for utleggstrekk sendes til den skatteoppkreveren som har nedlagt trekket. Det må sendes særskilt oppgjørsliste til hver skatteoppkrever det er mottatt trekkpålegg fra.

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Hvis skatte- eller avgiftskrav ikke betales til rett tid, kan skatteoppkrever eller Skattekontoret pålegge arbeidsgiveren å foreta trekk i den ansattes lønnsutbetaling e.l.
 

Earlier Event: September 5
A - melding for august
Later Event: October 5
A - melding for september