Back to All Events

Merverdiavgiftsoppgaven, frist for levering og betaling

Merverdiavgiftsoppgaven (mva-oppgaven/omsetningsoppgaven) skal leveres av avgiftspliktige, og viser hvor mye merverdiavgift som skal innbetales staten eller tilbakebetales avgiftspliktige.

10 februar er frist for levering og betaling for 6. termin 2015