Back to All Events

A-meldingen, frist for betaling

Det blir det ikke sendt ut betalingskort for innbetaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever.

Fra inntektsåret 2015 er terminoppgaven (RF-1037) erstattet av a-meldingen. 

15 mars er frist for betaling av 1 termin 2016.