Back to All Events

Forskuddsskatt for upersonlige skatteytere, frist for betaling 1 termin

Upersonlige skattytere som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen