Back to All Events

Årsterminoppgave og betalingsfrist

Næringsdrivende som har omsetning under 1 million kroner (liten omsetning) i løpet av ett kalenderår kan, etter søknad, levere årsterminoppgave

Beløpet er et nettobeløp, det vil at si at omsetningen eksklusive merverdiavgift ikke må overstige kr. 1 000 000.

Earlier Event: March 7
A-melding for februar
Later Event: March 15
A-meldingen, frist for betaling