Back to All Events

Kompensasjonsoppgaven, merverdiavgift-frist for levering

Oppgaven leveres av kommuner, fylkeskommuner, private og ideelle virksomheter som søker om tilbakebetaling av merverdiavgift.