Vi kan være din bedrifts lønningskontor.

Lønn er et fagområde som stadig er i endring. Dette krever at vi til enhver tid må holde oss oppdatert. Bedriftens ansatte er dens viktigste ressurs. Det er viktig at de ansatte får riktig lønn til riktig tid. Våre lønnstjenester utføres ut i fra din bedrifts behov.

  • Lønnskjøring
  • Lønnslipper på e-post til a alle ansatte
  • Reiseregninger
  • Trekk
  • Refusjon av sykepenger
  • Feriepenger
  • A-meldinger, innrapportering
  • Pensjon og forsikring
  • Rapporter og statistikker