Merverdiavgift

Korrekt mva-behandling og rapportering til riktig tid er viktig for din bedrift.
Fristene for innlevering av oppgaver og betaling er som hovedregel slik:

  • Årstermin for avgiftspliktige med lav omsetning har forfall 10. mars
  • Årstermin for primærnæringer med kalenderåret som oppgavetermin har forfall 10. april

For avgiftspliktige med ordinære 2 måneders terminer blir forfallstidspunktene slik:

  • 1. termin forfall 10. april
  • 2. termin, forfall 10. juni
  • 3. termin, forfall 31. august
  • 4. termin, forfall 10. oktober
  • 5. termin, forfall 10. desember
  • 6. termin, forfall 10. februar