Ulike kunder og bransjer har ulike behov for regnskapsføring. Vi er opptatt av å ha en tett dialog med deg som kunde om individuelle løsninger.

Dette innebærer at vi i samarbeid med deg forsøker å finne en best mulig løsning og ansvarsfordeling mellom deg og oss. Med bakgrunn i de tutfører vi tjenesten innenforgjeldende regelverk og uten at det går på bekostning av kvalitetskravene vi jobber etter. 

Våre løsninger omfatter både arbeid ute hos kunden og inne hos oss på kontoret.

  • Ønskes elektronisk lagring og overføring av bilag kan vi tilby det.
  • Løpende bilagsføring
  • Betalinger
  • Remittering, effektiv betaling av dine inngående fakturaer
  • Ocr innlesing av faktura med KID. En nyttig tjeneste for deg som har mange utgående fakaturaer
  • Periodiske rapporter 
  • Avdelingsregnskap
  • Prosjektregnskap
  • Leverandør- og kundereskontro. Oversikt over utestående fordringer
  • Budsjettering